KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální problémy v zemědělství a hospodaření zemědělců v podmínkách integrované ochrany rostlin

05/08/19
Kateřina Patočková

12. září 2019 – Herbenova ulice č. 4, sál Kulturního domu, Hustopeče u Brna

Česká společnost rostlinolékařská, z. s., pobočka Brno

s podporou Ministerstva zemědělství ČR

a ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity

a Českou asociací ochrany rostlin

                                                                                        

pořádají odborný seminář

 

Aktuální problémy v zemědělství,

hospodaření zemědělců v podmínkách integrované

ochrany rostlin

Uplatňování Integrované ochrany rostlin přináší stále řadu nejasností a problémů do povinností zemědělců. Ve spojení se změnami zapříčiněnými klimatickými výkyvy, šířením škodlivých organizmů nejen v zemědělské, ale i lesnické výrobě a tlakem na snižování používání přípravků na ochranu rostlin jsou i systémy IOR pod drobnohledem nejen ze strany odborné veřejnosti.  Předmětem tohoto semináře bude seznámení se současnou situací v OR a s novými trendy v této oblasti, které přicházejí do zemědělské výroby ze všech stran. Připomenout některá pravidla, sdělit nové poznatky a zkušenosti přijedou odborníci ze zainteresovaných institucí v ČR.   Seminář je určen pro zemědělce, farmáře, vinaře, ovocnáře, školkaře, lesníky, státní správu a další zájemce.

Termín semináře: 12. září 2019

Místo konání: Hustopeče u Brna, Herbenova č.4, sál Kulturního domu

 

Program:

8.30 – 9.00 prezence účastníků                

9.00 – Zahájení

          Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno

 

Další suchý rok a jeho dopady 

     RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ČHMÚ pobočka Brno

 

Projekt TOPPS pro ochranu vody a vodních zdrojů před znečištěním přípravky na OR
          
Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno   

 

PREFARM – systém precizního zemědělství

Ing. Michal Skulník, Ludvík Vymlátil, MJM agro a.s., Litovel

 

 Význam agrotechnických zásahů v systémech integrované ochrany rostlin   

          Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity Brno

 

Uplatnění prvků integrované ochrany rostlin v systémech ochrany révy vinné

Ing. Petr Ackermann, CSc., Ekovín Brno

 

 

Lýkožrout smrkový – mýty, fakta, řešení

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a

myslivosti, v. v. i.

 

Diskuse a závěr semináře

 

Předpokládané ukončení semináře ve 14.00

 

Po ukončení semináře účastníci obdrží potvrzení o proškolení, které se vykazuje při kontrole povinností zemědělců v Integrované ochraně rostlin. 

Pozvánka ke stažení zde.