KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aplikace přípravku na ochranu rostlin STUTOX II

15/08/19

Aplikace přípravku na ochranu rostlin STUTOX II 12.8.2019 – Na základě výsledků jednání zástupců rezortů zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí a nevládních organizací na MZe dne 12.8.2019, zůstává nadále pozastavena platnost výjimky udělené ÚKZÚZ na aplikaci rodenticidu STUTOX II rozhozem, vydané dne 5. 8. 2019.

Aplikace přípravku na ochranu rostlin STUTOX II

12.8.2019 – Na základě výsledků jednání zástupců rezortů zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí a nevládních organizací na MZe dne 12.8.2019, zůstává nadále pozastavena platnost výjimky udělené ÚKZÚZ na aplikaci rodenticidu STUTOX II rozhozem, vydané dne 5. 8. 2019.