KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nitrátová směrnice, Výroba kompostů a jejich využití

15/10/19
Kateřina Patočková

Seminář – 25. 10. 2019, 09:00 – 13:00

                                                                                                                   

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

 

ve spolupráci s

 

Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje

 

Vás zvou na seminář

                                                                                                                                                                       

                                                    

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Vybrané změny v přímých platbách od r. 2019

 

a

 

Výroba kompostů a jejich využití,

 

který se koná

 

25. října 2019 od 09:00 hodin do 13:00 hodin

 

Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR

Kotlářská 53, 602 00 Brno

 

 

Garant akce:

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

KIS Jmk a RAK Jmk – Kotlářská 53, 602 00 Brno

– viceprezident AK ČR

– předseda představenstva RAK Jmk

Přednášejí – konzultant:

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

– poradce v registru MZe ČR

 

Ing. František Mátl

– konzultant

– konzultanti k jednotlivým bodům (zástupci firem a institucí zabývající se danou problematikou)

 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

– ředitel KIS Jmk a RAK Jmk

Akce je podporována s finanční podporou dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, 9.F.e. Regionální přenos informací.

 „Osobní údaje uvedené v prezenční listině a v přihlašovacích dokumentech jsou potřebné pro účely stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, respektive Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“


Organizační zabezpečení:  

Ing. Marcela Pokorná, OAK Blansko, tel.: 605 586 572,

Ing. Aleš Holas, OAK Brno-město a Brno-venkov, tel.: 602 513 467,

Kamila Průdková, OAK Břeclav, tel.: 728 714 561,

Ing. Milada Zimáková, OAK Hodonín, tel.: 606 790 787,

Ing. Monika Kalvasterová, OAK Vyškov, tel.: 604 206 302,

Jana Balmbergerová, AK Znojmo, tel.: 605 235 274,

Antonín Osička, OAK Břeclav, tel.: 724 062 190,

Ing. Radim Švarc, OAK Vyškov, tel.: 601 381 515,

Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794,

Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960

 

Program semináře:
 
 1. Zahájení
 2. Blok č. 1
  1. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky a využití Portálu Farmáře při plnění požadavků nitrátové směrnice, greeningu a některých standardech dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5, DZES 7) od roku 2019
  2. Investiční podpora PRV
  3. Úprava sankčního systému při porušení požadavků podmíněnosti
  4. Vybrané změny agroenvironmentálně-klimatických opatření
 3. Blok č. 2 – Výroba kompostů a jejich využití 
  1. Organická hmota v půdě
  2. Ekologicky rozložitelné vstupní suroviny
  3. Využití kalů a sedimentů
  4. Technologie k výrobě kompostů
  5. Využití kompostů
  6. Ekonomika výroby a používání
 4. Diskuze
 5. Závěr

                                                         

 Program semináře

Hodina

Téma

Lektor – konzultant

08:30 – 09:00

Prezence účastníků

 

 

09:00

Zahájení semináře

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

09:00 – 10:30

Blok č. 1

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

10:30 – 10:45

Přestávka

 

10:45 – 12:30

Blok č. 2

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., konzultanti

12:30

Diskuze

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.,

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.,

konzultanti

13:00

Závěr

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., konzultanti

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné. 

Seminář je bezplatný. Z kapacitních důvodů je přiložena návratka. Vaši účast potvrdíme obratem.

Přihlášky zasílejte do 18. 10. 2019 do 12:00 hodin na e-mail kis@kisjm.cz.


 

Pozvánka na seminář ke stažení zde.

Přihláška na seminář ke stažení zde.