KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Portál farmáře, LPIS, registry a Agroenvironmentální opatření

04/10/19
Kateřina Patočková

Seminář – 21. 10. 2019, 09:00 – 13:00

                                                                                                                   

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

 

ve spolupráci s

 

Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje

 

Vás zvou na seminář

                                                                                                                                                                       

                                                    

PORTÁL FARMÁŘE, LPIS, REGISTRY

 

a

 

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

 

který se koná

 

21. října 2019 od 09:00 hodin do 13:00 hodin

 

Zasedací místnost SZIF, přízemí, budova Ministerstva zemědělství ČR

Kotlářská 53, 602 00 Brno

 

 

 

Garant akce:

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

KIS Jmk a RAK Jmk – Kotlářská 53, 602 00 Brno

– viceprezident AK ČR

– předseda představenstva RAK Jmk

 

Přednášejí:

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

– poradce v registru MZe ČR

 

Ing. Zuzana Patočková

– OPŽL Brno

 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

– ředitel RAK Jmk a KIS Jmk

 

Akce je podporována s finanční podporou dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, 9.F.e. Regionální přenos informací.

 „Osobní údaje uvedené v prezenční listině a v přihlašovacích dokumentech jsou potřebné pro účely stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, respektive Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“


Organizační zabezpečení:  

Ing. Marcela Pokorná, OAK Blansko, tel.: 605 586 572,

Ing. Aleš Holas, OAK Brno-město a Brno-venkov, tel.: 602 513 467,

Kamila Průdková, OAK Břeclav, tel.: 728 714 561,

Ing. Milada Zimáková, OAK Hodonín, tel.: 606 790 787,

Ing. Monika Kalvasterová, OAK Vyškov, tel.: 604 206 302,

Jana Balmbergerová, AK Znojmo, tel.: 605 235 274,

Antonín Osička, OAK Břeclav, tel.: 724 062 190,

Ing. Radim Švarc, OAK Vyškov, tel.: 601 381 515,

Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794,

Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960

 

 

Program semináře:

 

  1. Zahájení
  2. Blok č. 1
    1. Portál Farmáře, LPIS, registry – možnosti jeho využití pro zemědělskou výrobu
  3. Blok č. 2
    1. Agroenvironmentální opatření – aktuální změny na situaci v Jihomoravském kraji
  4. Diskuze
  5. Závěr

 

Program semináře

 

Hodina

Téma

Lektor

08:30 – 09:00

Prezence účastníků

 

 

09:00

Zahájení semináře

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

09:00 – 10:30

Blok č. 1

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.,

Ing. Zuzana Patočková

10:30 – 10:45

Přestávka

 

10:45 – 12:30

Blok č. 2

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

12:30

Diskuze

RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

13:00

Závěr

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v programu, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné.

 

Seminář je bezplatný. Z kapacitních důvodů je přiložena návratka. Vaši účast potvrdíme obratem.

Přihlášky zasílejte do 18. 10. 2019 do 12:00 hodin na e-mail kis@kisjm.cz.

 

Pozvánka na seminář ke stažení zde.

Přihláška na seminář ke stažení zde.