KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva AK ČR k novele zákona o myslivosti

24/01/20

V minulém týdnu (16. 1. 2020) proběhlo jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR k tématu novely zákona o myslivosti.

Tisková zpráva Agrární komory ČR k novele zákona o myslivosti

23. 01. 2020


23.1.2020 – V minulém týdnu (16. 1. 2020) proběhlo jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR k tématu novely zákona o myslivosti. Agrární komora vítá tento návrh jako celek zejména z toho důvodu, že předkládaná novela zákona o myslivosti na rozdíl od poslední (poslanecké) novely navrhuje řešit situaci ekonomicky úspornějším a administrativně proveditelnějším způsobem se zřetelem na zjednodušení a elektronizaci systému komunikace uživatele honitby s držitelem honitby a orgány státní správy. Agrární komora bude požadovat prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škod způsobených zvěří na zemědělských pozemcích a plodinách. AK bude také požadovat možnost stanovení minimálních stavů pro divoká prasata a následné plánování jejich lovu i v polních honitbách a to bez stanovení potřebné výměry lesa. AK s ohledem na situaci vnímá účelové zaměření novely výhradně k tématu redukce škod zvěří a respektuje to, že pokud by se otevřela záležitost tvorby honiteb, nedošlo by ke snížení škod.

Novela připravená Ministerstvem zemědělství rozeslaná do vnějšího připomínkového řízení předpokládá zavedení evidence škod zvěří, které poslouží jako podklad pro sestavení plánu lovu zvěře. Novela zákona nově ruší řada zákazů či omezení v lovu jako je například zákaz používání noktovizorů, zákaz lovu v noci nebo se rozšiřuje možnost lovu zvěře na společném lovu. MZe ustupuje touto novelou od jednorázového sčítání zvěře, normovaných stavů zvěře a zavádí efektivní a transparentní způsob kontroly provedeného lovu zvěře za použití fotodokumentace a ruší povinnost předkládat tzv. markanty, což jsou části těla ulovených kusů spárkaté zvěře, jako doklad o uskutečnění lovu každého kusu spárkaté zvěře. Hlavním zájmem je snížit škody zvěří v zemědělství a lesním hospodářství, umožnit obnovu kalamitních ploch a to méně nákladným způsobem a proveditelnější cestou.

Myslivecká komise AK ČR