KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2019

11/02/20

Český statistický úřad zveřejnil 6. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2019.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2019

10.2.2020

Český statistický úřad zveřejnil 6. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2019.

SHRNUTÍ:

V roce 2019 se meziročně prohloubila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 13,2 %, kdy se zvýšil schodek AZO z 41,7 mld. Kč na 47,2 mld. Kč. V r. 2019 však došlo oproti roku 2018 ke snížení dynamiky prohloubení schodku AZO o téměř polovinu.

V roce 2019 se meziročně zhoršila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU, a to z 25,3 mld. Kč na 30,3 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR se třetími zeměmi se stejně jako v předchozích letech zhoršila v menší míře, tj. z 15,7 mld. Kč na 16,4 mld. Kč.

V roce 2019 dosáhl vývoz agrárního zboží [1] z ČR hodnoty 197,3 mld. Kč, tj. o 5,9 % (tj. o 11,0 mld. Kč) více než v roce 2018; hodnota dovozu také meziročně vzrostla, a to o 7,2 % (tj. o 16,5 mld. Kč) na 244,5 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 1,0 p. b. na 80,7 %.

Ve dlouhodobějším pohledu, resp. ve srovnání AZO ČR 2019 s r. 2009 roste export ČR do třetích zemí stále dynamičtěji nežli export do zemí EU (index 2009/2019, r. 2009-100, r. 2019 země EU – 190 vs. třetí země 238).

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v roce 2019 cigarety, semena řepky, řepkový olej a pivo, meziroční zhoršení naopak nastalo u vepřového masa, tabákových náhražek, sýrů a tvarohu a brambor.

Na rekordním schodku celkového AZO ČR se pravděpodobně odrazilo zvýšení dovozu vepřového masa a tabákových náhražek. Navzdory celkovému poklesu celkového agrárního exportu ČR došlo ve většině zemí, kde působí agrární diplomaté ČR [2], k meziročnímu zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě Spojených států o 19,7 %, (ostatní státy – Srbsko o 14,7 %, Černé Hory o 33,8 %, Makedonie o 32,7 % a Ruská federace o 14,0 %). Meziroční pokles agrárního exportu ČR byl zaznamenán do Libanonu (o 0,8 %) a Bosny a Hercegoviny (o 8,6 %).

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v roce 2019 na straně vývozu 4,3 % a na straně dovozu 6,0 %, což jsou v obou případech vzhledem k předchozímu roku mírně vyšší hodnoty. Výraznější posílení při tom v meziročním porovnání zaznamenal ve sledovaném období spíše podíl agrárního zboží v dovozu než vývozu (o 0,3 p. b. vs. o 0,1 p. b.).

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v roce 2019 opět zejména na Slovensko (21,8 %) a do Německa (20,3 %). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (9,9 %). Dále následovaly Itálie (8,8 %), Rakousko (5,5 %) a Maďarsko (5,0 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí bylo Rusko (1,8 %), Čína (0,8 %), Japonsko (0,6 %), Turecko (0,6 %), USA (0,4 %) a Ukrajina (0,4 %).

Český agrární dovoz pocházel v roce 2019 zejména z NěmeckaPolska, jejich podíly činily 22,2 % a 15,7 %. V meziročním porovnání v roce 2019 vzrostl podíl Německa (o 0,5 p. b.) a naopak podíl Polska se snížil (o 1,0 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (6,8 %), Slovensko (6,6 %), Španělsko (5,9 %) a Itálie (5,7 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,4 %), Spojené státy (1,0 %), Turecko (1,0 %), Ukrajina (0,9 %) a Norsko (0,7 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v obchodě s Itálií (o 3,0 mld. Kč, zejména nárůstem vývozu cigaret, sýrů a tvarohu), Slovenskem (o 1,3 mld. Kč), Spojeným královstvím (o 673,3 mil. Kč) a Ruskem (o 398,7 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod s Německem (o 2,1 mld. Kč, především zvýšením dovozu vepřového masa, sýrů a tvarohu), Belgií (o 1,7 mld. Kč), Rumunskem (o 1,4 mld. Kč) a Nizozemskem (o 1,4 mld. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v roce 2019 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky jiné [4] a nezahuštěné mléko a smetana. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, pekařské zboží, sýry a tvaroh, potravinové přípravky jiné a cigarety.

Údaje o zahraničním obchodu za rok 2019 zveřejnil Český statistický úřad 6. února 2020. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2018 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2019 naleznete v příloze.

 


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Rusko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, USA, Libanon

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství