KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2017-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

02/04/20

Změna se týká operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. kolo příjmu žádostí.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

30. 03. 2020


27.3.2020 – Dne 26. 3. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Změna se týká operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. kolo příjmu žádostí. V kapitole 7 Další podmínky, v rámci všech záměrů byla upravena podmínka ohledně propojenosti spolupracujících subjektů.

Původní znění:

Kapitola 7. Další podmínky platné pro všechny záměry

Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé ve smyslu přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014 (příloha č. 3 Obecných podmínek Pravidel – Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků) a spolupracující subjekty nesmí být osobami, které jsou personálně propojeny; C.

Nové znění:

Kapitola 7. Další podmínky platné pro všechny záměry

Spolupracující subjekty nesmí být propojeny – konkrétní fyzická osoba nesmí vystupovat ve více spolupracujících subjektech (fyzická osoba/statutární orgán/společník); C.

Přílohy

Zpřesněné specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8. kolo příjmu žádostí – Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 26.3.2020 – čistopis (PDF, 1 MB)
Zpřesněné specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8. kolo příjmu žádostí – Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 26.3.2020 – revize (PDF, 1 MB)