KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství, lesnictví

17/05/20

Nový Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

11. 05. 2020


11.5.2020 – V souvislosti s ukončením platnosti Projektu Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožňuje pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.

Nový Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

 • vychází z Nařízení vlády č. 291/2019 Sb.
 • Program je určen
  • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost na vybraných pozicích spadajících do hlavních tříd 5-9 (konkrétní činnosti viz Nařízení vlády 291/2019 Sb. v příloze)
   na straně zaměstnavatelů pro firmy, jejichž činnost spadá do oddílů ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

1. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
2. 02 Lesnictví a těžba dřeva,
3. 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo
4. 11 Výroba nápojů.

  • garanti projektu, přes které lze podávat žádosti:

Agrární komora ČR – garant: Ing. Václav Suchan, CSc., MBA, e-mail: suchan@akcr.cz
Potravinářská komora ČR
Zemědělský svaz ČR
Lesnicko-dřevařská komora ČR
Asociace soukromého zemědělství ČR

 • zaměstnanci z Ukrajiny jsou zařazování do Programu na základě vygenerování specifického jedinečného kódu; tento kód generují garanti a přiřazují jej jednotlivým žádostem
 • aktuální volná kapacita Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví:
 • měsíční kvóta pro náběr žádostí je 125 pracovníků
 • délka pobytového titulu – max. 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně)
 • na účast v Programu není právní nárok.

Potřebné formuláře i charakteristiky Programu jsou obsaženy v níže uvedených přílohách. V případě potřeby se, prosím, obraťte na kontaktní osobu Ing. Jana Romana (jan-petr.roman@mze.cz), tel. 221812468) nebo přímo na příslušné garanty projektu. Žádosti (Excel)+ přílohy (prosté kopie) posílejte garantovi Agrární komora ČR na suchan@akcr.cz. Garant žádosti zkontroluje a vloží do webové aplikace MZe ZKVOT k další administraci.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nařízení vlády č. 291/2019 Sb. (PDF, 246 KB)
Příloha č. 2 – Program (DOC, 102 KB)
Příloha č. 3 – Formulář žádost (XLSX, 11 KB)
Příloha č. 4 – Hlášenka volného pracovního místa (DOC, 178 KB)
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení (DOCX, 31 KB)