KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příjezd zahraničních pracovníků do ČR – informace pro firmy

17/05/20

Upozorňujeme, že podmínky tranzitu se mohou průběžně měnit (informace popsané výše byly platné k datu 7. 5. 2020)!!!

Příjezd zahraničních pracovníků z Ukrajiny do ČR – informace pro firmy

11. 05. 2020


Přes prodloužení nouzového stavu na Ukrajině (znamenajícího omezený pohyb a zákaz vycestování) do 22. května 2020 je dle dosavadních zkušeností výjezd občanů Ukrajiny do ČR (přes Maďarsko a Rakousko) na sezónní práce v zemědělství možný.

K tranzitu je třeba splnit následující podmínky:

A) Pokud jde o držitele krátkodobého víza, musí napsat žádost na e-mailovou adresu maďarské policie: ugyfelszolgalat@orfk.police.hu a MUSÍ čekat na odpověď!

Poté může překročit hranice na základě povolení (Nutno zadat e-mailovou adresu, na kterou lze odpověď odeslat!).

K žádosti musí přiložit a odeslat na výše uvedenou e-mailovou adresu:
– naskenovaný obrázek pasu osoby, která chce tranzitovat
– doklady prokazující povahu vstupu do země určení (pracovní povolení, pracovní smlouva, tříměsíční vízum atd.)
– plánované místo a čas hraničního přechod
– podrobnosti o vozidle používaném během tranzitu (typ, registrační číslo)

Žádost nemá předepsanou formu a je vhodné ji podat co nejdříve, protože její vyřízení může trvat i 4 dny!!!

B) Držitelé dlouhodobých víz – bez podání individuální žádosti

 • Zahraniční pracovníci musí mít v ČR trvalé bydliště nebo být držiteli platných pobytových titulů:
  • Zaměstnaneckých karet (D/VR víza nestačí)
  • Dlouhodobých víz
  • Trvalého pobytu
   – Splňovat podmínky stanovené v Schengenském hraničním kodexu
   – Nejsou podezřelí na infekci COVID-19

– Vyplnění online povinného hlášení odjezdu do České republiky v době nouzového stavu (odkaz zde)

Zajištění dopravy přes Maďarsko a Rakousko

 • Organizace a náklady na přepravu jde na vrub zájemce o přepravu osob,
 • Přeprava je omezena na osobní auta a minivany s maximální kapacitou 9 osob,
 • Vstup do Maďarska přes hraniční přechod Čop-Záhon,
 • Tranzit po přesně vymezené trase,
 • Vstup do Maďarska za účelem tranzitu je omezen na čas mezi 10 – 22h (odkaz zde),
 • Na území Maďarsku lze i natankovat, Rakousku naopak není povoleno ani zastavit,
 • Řidič by měl splňovat následující podmínky:
 • Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy (formulář ke stažení zde) nebo profesní průkaz řidiče

Podmínky k tranzitu přes Maďarsko je možné zjistit z webových stránek Generálního konzulátu HU v Užhorodu v ukrajinštině – odkaz zde.

Poznámka: MZV ČR nyní na základě seznamů držitelů krátkodobých víz, které sestavilo MZe z informací od firem, jedná o možnosti umožnění tranzitu bez podání individuální žádosti, formou hromadného schválení. O dalším vývoji budeme informovat.

Upozorňujeme, že podmínky tranzitu se mohou průběžně měnit (informace popsané výše byly platné k datu 7. 5. 2020)!!!