KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od května 2020

13/05/20

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 11. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 11. května 2020

12. 05. 2020


11.5.2020 – Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 11. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

V pondělí 4. května 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 511/2020, jímž od pondělí 11. května 2020 po dobu trvání nouzového stavu mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a otevírá hranice pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti i všechny zahraniční občany s cílem zaměstnání v rámci sezónních prací.

Z hlediska zemědělství a potravinářství jsou klíčové kategorie:

2. Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin

3. Občané EU vstupující na území ČR za účelem ekonomické činnosti nebo za účelem studia na vysoké škole, kdy doba pobytu bude delší než 72 hodin (vč. případné výjimky pro nezbytnost)

4. Zemědělci/myslivci v bezprostředním příhraničí

8. Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti[1], kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR (pendleři)
10. Pracovníci servisu kritické infrastruktury

13. Sezónní pracovníci (VČ. OBČANŮ TŘETÍCH ZEMÍ)

Potřebné dokumenty a další info: STRÁNKY MV – FORMULÁŘE

[1] Do této kategorie též spadá nezbytně nutný doprovod rodinným příslušníkem přeshraničních žáků a studentů za účelem zajištění odvozu. Do této kategorie též spadají děti chodicí do mateřských škol.


Přílohy:

Metodika MZe (PDF, 203 KB)
Vzor Žádost o vydání potvrzení pro účely umožnění vstupu na území České republiky (DOCX, 27 KB)
Usnesení vlády (PDF, 241 KB)
Vyjímky a pravidla pro vstup do ČR (PDF, 137 KB)
Vzor – lékařské potvrzení o výsledku testu (DOCX, 20 KB)

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství