KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021

02/06/20

Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2020.

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021

01. 06. 2020


V Praze dne 1. června 2020
Vážení žadatelé,
od dnešního dne, tzn. 1. června 2021, je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2020/2021.
Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2020. 
Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz  →SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Investice).

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem