KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soupis osevních ploch k 31. 5. 2020

09/07/20
Ing. Eva Chromečková

Osevní plochy zemědělských plodin k 31. 5. 2020

Komentář

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2020 činí 3 524 tis. ha, tj. o 212 ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 486 tis. ha, což je snížení o 542 hektarů proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,5 %. Na trvalé travní porosty připadá 990 tis. ha, tj. o 2 tis. ha (o 0,2 %) méně než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 28,1 %. Výměra úhoru 24 tis. ha se snížila, a to o 700 ha (o 2,8 %) a reprezentuje 1,0 % z výměry orné půdy.

Obiloviny jsou pěstovány na 54,3 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 31,5 % osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,4 %, olejniny 18,3 % (z toho řepka činí 81,8 % z olejnin celkem), pícniny na orné půdě 20,9 % (z toho jednoleté činí 12,0 %) osevní plochy.

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 336 tis. ha je o 17 tis. ha nižší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 37 tis. ha, což je o 4 tis. ha více. Okopaniny zaujímají 84 tis. ha, a to představuje zvýšení o tisíc ha. Brambory v zemědělském sektoru jsou v letošním roce pěstovány na 24 tis. ha, což je zvýšení proti roku 2019 o tisíc ha. Odhadovaná plocha brambor u domácností je 6 tis. ha. Nižší osevní plocha je u olejnin, a to 450 tis. ha, tj. o 5 tis. ha méně. U plodin technických je to 457 tis. ha, to je také o 5 tis. ha méně než v roce 2019. Pícniny na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 515 tis. ha, což je zvýšení oproti minulému roku o 17 tis. ha.

Osevni_plochy_zemedelskych_plodin_31.5.2020

Osevni_plochy_zemedelskych_plodin_31.5.2020_kraje

Obhospodarovana_zemedelska_puda_31.5.2020

Statistika_plochy_31.5.2020

Zdroj: ČSÚ

Zařazeno v Nezařazené, Žně 2020