KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 klesla

02/07/20

Množství chemických přípravků na ochranu rostlin stále klesá.

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 klesla

02. 07. 2020


2. 7. 2020 Tisková zpráva – Množství chemických přípravků na ochranu rostlin stále klesá. Množství použitých přípravků v loňském roce oproti roku 2018 opět vykazuje trend poklesu. Zemědělci navíc stále více používají alternativní přípravky šetrnější k přírodě a k životnímu prostředí.

V návaznosti na dnešní vydanou zprávu Ministerstva zemědělství k publikaci Výroční zprávy o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České republice za rok 2019 Agrární komora České republiky sděluje následující:

V rámci debaty o tzv. Novém zeleném údělu (Green deal), který předložila Evropská komise na začátku tohoto roku v rámci něhož mimo jiné plánuje výrazně, napříč členskými státy snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství, je klesající trend spotřeby v ČR pozitivní zprávou a vzkazem nejen ostatním členským státům EU, ale také unijním institucím samotným. „Pokud některé členské státy vykazují nyní spotřebu až několikanásobně vyšší v porovnání s ČR, není možné plošně „od stolu“ krátit všem členským státům stejným procentem, ale je naopak nutné zohlednit výchozí situaci. Nejen, že se tím bude nadále konzervovat rozdíl mezi zemědělci v jednotlivých členských státech, ale zemědělci v České republice by tím byli trestání za svůj dosavadní odpovědný přístup k životnímu prostředí“, říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Je dobře, že čeští zemědělci jdou v nízké spotřebě pesticidů příkladem a jsou i díky modernímu a efektivnímu přístupu k hospodaření vzorem pro své kolegy v zahraničí. Spotřeba POR v tuzemsku je dlouhodobě pod celoevropským průměrem a pod dohledem přísných a spolehlivých kontrolních orgánů. Statistiky jednoznačně prokazují, že tuzemští zemědělci používají několikanásobně méně účinných látek na hektar orné půdy než v některých jiných členských zemích EU a výrazně méně než státy mimo společenství a mimo Evropu,“ říká dále prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Velké rozdíly lze pozorovat i v rámci Evropské unie, kdy například v letech 2008 až 2018 Francie zorganizovala program Ecophyto, který měl za cíl snížit spotřebu pesticidů v zemi na polovinu. Ve snaze snížit prodej uvalila země speciální daň na přípravky na ochranu rostlin a některé, nad rámec unijních pravidel, zcela zakázala. Program stál celkem půl miliardy eur, spotřeba pesticidů však v zemi vzrostla o 12 % i vzhledem ke skutečnosti, že zemědělci používali více méně účinných přípravků.

„Pevně věříme, že čeští zemědělci budou i nadále přistupovat k aplikaci přípravků na ochranu rostlin zodpovědně a s rozumem jako doposud, a právě proto bychom měli na státní správu a evropské orgány apelovat k tomu, aby se používalo menší množství skutečně účinných přípravků, které však nesmí být bezhlavě bez reálné alternativy zakazovány. Příkladem může být například slunečnice, kterou by zemědělci i s ohledem na pestřejší osevní postupy a atraktivnější krajinu rádi pěstovali, ale nemají ji čím ošetřovat. Podobný problém máme u množitelských porostů a některých dalších tzv. minoritních plodin,“ řekl Doležal.

Na tomto místě je dále nutné upozornit, že další plošné snižování chemie v ČR tzv. „od stolu“, jak nařizuje podle strategie EU „Z farmy na vidličku“ (Farm to Fork) může vést k ohrožení dostatku produkce kvalitních a bezpečných potravin za přijatelnou cenu. Snížení spotřeby pesticidů musí naopak nastat i v zemích, které nyní vykazují nadprůměrnou spotřebu pesticidů (Francie, Španělsko, Itálie, Německo) a v tzv. třetích zemích.

Kontakt: úřad AK ČR – sekrtetariat@akcr.cz

Zařazeno v Nezařazené