KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příručka pro pěstitele révy vinné a provozovatele vinařských podniků

06/08/20

Ucelený přehled právních předpisů oboru vinohradnictví a vinařství.

Příručka pro pěstitele révy vinné a provozovatele vinařských podniků

05. 08. 2020


Ucelený přehled právních předpisů oboru vinohradnictví a vinařství.
Rok vydání: 2020
Cílová skupina: Odborná veřejnost, především pěstitelé révy vinné, výrobci, obchodníci, státní orgány.
Tématické oblasti: Rostlinná výroba
ISBN: 978-80-7434-560-9, Vydavatel MZe

Právní předpisy ČR jsou uvedeny v platných zněních k 28.5.2020. Příručka uvádí vzory formulářů užívaných v oboru. Tištěná podoba k dispozici na oddělení pro víno.

Příručka pro pěstitele révy vinné a provozovatele vinařských podniků (PDF, 3 MB)