KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu 2020

29/09/20

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 23. září 2020

23.9.2020 – Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 39 % všech objektů.

V období od 16. 9. do 23. 9. se na území České republiky významnější srážky nevyskytovaly. Průtoky ve vodních tocích mají většinou setrvalou nebo mírně klesající tendenci. Ve srovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc září jsou průtoky na většině území České republiky podprůměrné. Nadprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc září se ve větší míře vyskytují pouze na území Povodí Moravy a Povodí Vltavy v jižních Čechách.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 23. 9. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 9. 2020 (PDF, 453 KB)