KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o přijímání žádostí o víza na Ukrajině (K 25.9.2020)

30/09/20

Informace týkajících se přijímání žádostí o víza pro pracovníky z Ukrajiny: stále platí, že pracovníci, kteří se nacházejí na území ČR mají fikcí prodloužená pracovní víza do 16. listopadu.

Přesto, že po skončení nouzového stavu již MZe nemůže být přímo zapojeno do vyřizování vízové agendy, tak v případě, že se členové vašich komor a svazů setkají s problémy při získání pracovníků z Ukrajiny, uvítáme konkrétní informace o povaze problémů a následně budeme jednat s ostatními ministerstvy a hledat řešení.

Schengenská víza za účelem zaměstnání (včetně sezónního zaměstnání)

 • v současné době se přijímání žádostí o Schengenská víza se děje prostřednictvím českých vízových center na Ukrajině (Lvov, Užhorod, Ivano-Frankovsk, Kyjev, Charkov, Oděsa, Dněpropetrovsk);
 • od 24. 8. 2020 skončila priorita pro přijímání víz pro sezónní pracovníky (podle §96 Zákona o zaměstnanosti) a pracovníky do potravinářství (podle §92 Zákona o zaměstnanosti) => v současné době jsou nabírány žádosti o veškerá Schengenská víza za účelem zaměstnání;
 • v souvislosti s tím, že v průběhu jara a léta (6 měsíců) byl náběr žádostí zastaven resp. povolen pouze pro sezónní pracovníky a pracovníky do potravinářství, dochází v současné době ke značnému nárůstu podaných žádostí;
 • v souvislosti se stavem nákazy nemocí COVID-19 na Ukrajině a s ohledem na testovací kapacity v ČR stanovilo Ministerstvo zahraničních věcí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví množstevní omezení ve formě denních kvót pro podání žádostí:
  • Západní Ukrajina (v působnosti GK Lvov) – 300 žádostí denně
  • Východní Ukrajina (v působnosti ZÚ Kyjev) – 300 žádostí denně
   což v současné době představuje měsíční kapacitu cca 12 000 žádostí;
 • objednávání na vízových centrech je v současné době změněno z elektronického objednacího systému na objednávání e-mailové;
 • oba zastupitelské úřady nyní hlásí naplnění kvót do 2. 10. 2020, pro informaci o počátku náběru dalších žádostí je nutno neustále sledovat webové stránky obou úřadů;
 • Ministerstvo zahraničních věcí informuje, že během 2 týdnů by měla být spuštěna do provozu další generace objednacího systému, která by termín přidělila pouze žadateli,
 • který předem zaplatí servisní poplatek (tím by měli být eliminováni žadatelé nesplňující podmínky pro podání žádosti zbytečně zaplňující potřebnou kapacit).
 • Mimořádné pracovní vízum
  • určeno pouze pro vybrané činnosti v oblastech zemědělství, potravinářství, lesnictví a zpracování dřeva;
  • přijímání žádostí o Mimořádné pracovní vízum probíhá pouze přes ZÚ Kyjev;
  • kvóta pro podávání žádostí je 125 žádostí měsíčně