KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak vyplnit prohlášení k podpoře de minimis

25/09/20

23.9.2020 – Tato informace je určena všem žadatelům o finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř.

Všichni žadatelé o finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř ke své žádosti přikládají čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, jehož formulář je stanoven přílohou č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (vzor čestného prohlášení je na posledních dvou stránkách uvedené přílohy). V příloze tohoto článku je PDF soubor s vysvětlivkami, jak formulář vyplnit, a DOC soubor pro sestavení vlastního prohlášení.

Přílohy:

Vzor s vysvětlivkami (PDF, 245 KB)
Formulář pro vyplnění (DOC, 53 KB)