KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvánka na konferenci: Hydromeliorace jako nástroj pro zvyšování retence, akumulace a jakosti vod

14/09/20

Termín a místo konání: dne 8. října 2020, v Domu techniky v Pardubicích

Pozvánka na konferenci: Hydromeliorace jako nástroj pro zvyšování retence, akumulace a jakosti vod

08. 09. 2020


Termín a místo konání: dne 8. října 2020, v Domu techniky v Pardubicích

Konference si klade za cíl seznámit účastníky s novými trendy hospodaření s vodní komponentou zemědělské krajiny, zohledňujícími stávající i nově budované plošné a liniové hydromeliorační stavby a jejich důsledné začleňování do související vodohospodářské infrastruktury.

Pozvánka ke stažení 

Zdroj: www.vumop.cz