KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.a.

12/10/20

Při podávání dokladů prokazujících nárok na dotaci je 1. krokem vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů a 2. krokem je podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.

Na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.a. → jsou k dispozici příručky pro žadatele. V rozpracovaném podání dokladů prokazujících nárok na dotaci se v části Účetní a daňové doklady zobrazují všechny žadatelem vložené doklady do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů. V rozpracovaném podání dokladů prokazujících nárok na dotaci nelze tyto soubory otevřít. Soubory lze otevřít v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů nebo až po podání dokladů prokazujících nárok na dotaci v Odeslaných podáních.

V případě, že žadatel použil chemické přípravky, doloží Potvrzení ÚKZÚZ o použití chemické ochrany rostlin, které obdrží od ÚKZÚZ, na formuláři, který byl k dispozici v minulých letech. V případě, že žadatel nepoužil biologickou ochranu rostlin ze závažného důvodu, musí doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin. Za závažné důvody lze pokládat např. neexistenci jedné z vyjmenovaných plodin v osevu příslušného roku nebo slabý výskyt škodlivých organismů, na jejichž regulaci je povolen některý z prostředků biologické ochrany rostlin. Žadatel může doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin na formuláři, který byl k dispozici v minulých letech. Lze také doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin na formuláři, který je k dispozici na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.a. Upozorňujeme, že Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin musí žadatel doložit v listinné podobě v termínu od 1. 10. 2020 do 15. 10. 2020 v rámci příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci v souladu s bodem 9 písm. f) dotačního programu 3.a. části B Zásad.