KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům opatření 2.5. k verzi 4, 2. výzva

05/10/20

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, verze 4 z roku 2020. Specifická část opatření 2.5., č.j. 35654/2018-MZE-14122 ve znění č.j. 35874/2020-MZE-14122

1) Kapitola 13, písm. r), strana 40
Text Pravidel: dle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), chovatel oznámil krajské veterinární správě datum zahájení chovatelské činnosti a provozuje ji až po schválení, popřípadě registraci; D jinak C

Upřesňující výklad: Chovatel musel oznámit krajské veterinární správě datum zahájení chovatelské činnosti a provozovat ji až po schválení, popřípadě registraci, pouze pokud to zákon v jeho případě vyžaduje.

Odůvodnění: Upřesňující výklad se týká žadatelů o podporu vysazování úhoře říčního do vodních toků.