KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, ze dne 16.6.2020

12/11/20

Nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb.

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, ze dne 16.6.2020

  09. 11. 2020


V Praze dne 16. června 2020 – Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 15. 6. 2020 O hlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy za rok 2020, informovat o nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen „vyhláška č. 298/2018 Sb.“) k 1. 1. 2019, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví