KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v příštím roce Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun

25/11/20

Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v příštím roce Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun

 

24.11.2020

 Tisková zpráva – Celkem 30 milionů korun poskytne v roce 2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) obcím, vlastníkům a spolkům v programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Dotace Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu drobných kulturních prvků mohou využít obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a vlastníci staveb či pozemků. Od 1. do 19. února 2021, nebo do vyčerpání rozpočtu, mohou požádat o příspěvek na rekonstrukci kapličky, křížové cesty, zvoničky, venkovní sochy, smírčího kříže, hřbitova a hřbitovní zdi. Objekt musí být v obci do 2000 obyvatel, případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel. Výše dotace je od
15 do 200 tisíc korun. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně v listinné podobě na MZe.

Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-prvku-2021/

Pokud odkaz nefunguje – ke stažení zde

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství