KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

18/12/20

Příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2021 pro operaci 19.2.1 je stanoven v plánovaném termínu od 1. února 2021 do 31. srpna 2021.

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

14.12.2020

Dne 11. 12. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to pro rok 2021, pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, a také aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, a Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením.

Aktualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.

Příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2021 pro operaci 19.2.1 je stanoven v plánovaném termínu od 1. února 2021 do 31. srpna 2021. Zpřístupnění vyhlašování Výzev, tj. podávání Žádosti o potvrzení Výzvy, bude zahájeno nejpozději 22. ledna 2021. Pokud by se podařilo zpřístupnění vyhlašování Výzev provést v jiném termínu, bude o tom Státní zemědělský intervenční fond informovat na svých webových stránkách.

V rámci kontinuálního příjmu operace 19.3.1 nebude probíhat odstávka systému Státního zemědělského intervenčního fondu.

Přílohy:

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – revize (PDF, 2 MB)
Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PDF, 2 MB)
Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny – revize (PDF, 1 MB)
Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (PDF, 1 MB)
Pravidla MAS – revize (PDF, 794 KB)
Pravidla MAS (PDF, 650 KB)
Pravidla pro zmeny strategii – revize (PDF, 639 KB)
Pravidla pro zmeny strategii (PDF, 535 KB)