KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020

28/01/21

Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 – verze 4 (leden 2021)

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020

 

26.1.2021

Dne 21. 1. 2021 byla schválena aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která se týká zrušení maximální délky mandátu členů Výběrového orgánu místních akčních skupin.

Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 – verze 4 (leden 2021) (PDF, 374 KB)


19.1.2016 – Ministr zemědělství schválil dne 15. 1. 2016 aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020.

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (PDF, 373 KB)


18.12.2015 – Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která se týká posunu termínu pro vydávání Osvědčení o splnění standardů z 31. 12. 2015 na 31. 1. 2016. Státní zemědělský intervenční fond, který provádí posuzování standardů místních akčních skupin (dále jen „MAS“), bude moci zadministrovat změny a zkontrolovat všechna doplnění ze strany MAS ještě v průběhu prosince a ledna a MAS budou mít možnost některé nedostatky opravit. Změna uvedeného termínu je také umožněna prodloužením termínu pro příjem žádostí o podporu strategií z 31. 12. 2015 na 31. 3. 2016. Změna byla dne 4. 12. 2015 projednána na Platformě CLLD, tj. na pravidelném jednání zástupců Řídicích orgánů zapojených do Komunitně vedeného místního rozvoje (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí), kde byl posun termínu všemi zástupci odsouhlasen. Po odsouhlasení posunu termínu všemi ministryněmi/ministry zapojenými do Komunitně vedeného místního rozvoje bude aktualizovaná Metodika zveřejněna.

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova