KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2021

28/02/21

Termín příjmu žádosti o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021.

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2021

V Praze dne 25. února 2021

Termín příjmu žádosti o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021.
Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (dále jen „PF“).
Žádost o dotaci podává žadatel, který má schválený projekt Výběrovou komisí pro rok 2021, a to na formuláři Fondu prostřednictvím PF. Žádost musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace. Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Před podáním žádosti o dotaci musí mít žadatel na PF podán aktuální průřezový formulář:

  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků.

K žádosti o dotaci se dokládá povinná příloha:

  • Plán činnosti na rok 2021 v souladu s projektem schváleným Výběrovou komisí (část B, čl. 7 písm. a) příslušného dotačního programu Zásad pro rok 2021).
    Formuláře deníku konzultací a prezenční listiny se na rok 2021 nemění.

Pozvánky na den otevřených dveří a na demonstrační skupinové akce v roce 2021 se nemění a nově se budou odesílat prostřednictvím číselníku přes PF. Číselník vytvoří žadatel na PF před vygenerováním formuláře žádosti. Formulář pozvánky je dostupný ke stažení na PF v sekci Nová podání – Národní dotace – Soubory ke stažení – Pozvánka 9.F.m. a 9.F.e.

Příručka pro žadatele k elektronickému podání žádosti o dotaci a k podání pozvánek pro rok 2021 na DP 9.F.m. a formuláře deníku konzultací a prezenční listiny jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu ZDE – v sekci KE STAŽENÍ – Příručky a Formuláře.

Zásady pro DP 9.F.m. pro rok 2021 jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu ZDE – v sekci KE STAŽENÍ – Zásady. Kompletní Zásady jsou pak k dispozici ZDE – v sekci KE STAŽENÍ.

Zařazeno v Aktuality, Dotace