KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výjimečné prodloužení termínu podání žádosti o novou výsadbu vinic

22/04/21

Jedná se o výjimečné rozhodnutí s ohledem na trvání nouzového stavu, kdy pouze v řádně odůvodněných případech ve vazbě na nouzový stav mohou žadatelé žádost podat.

Výjimečné prodloužení termínu podání žádosti o novou výsadbu vinic

 

17.4.2021- Tisková zpráva

S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra ČR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prodlužuje termín přijímání žádostí o novou výsadbu do 26. 4. 2021.

O stavu čerpání kvóty pro nové výsadby vinic v zákonném termínu informoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prostřednictvím tiskové zprávy dne 9. 3. 2021. ÚKZÚZ povolil žadatelům osázet necelých 140 ha a nevyčerpáno zůstalo 41 ha. Povolená kvóta pro rok 2021 byla 180, 7 hektarů.

S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra ČR* ÚKZÚZ aktuálně prodlužuje termín přijímání žádostí o novou výsadbu do 26. 4. 2021.

Jedná se o výjimečné rozhodnutí s ohledem na trvání nouzového stavu, kdy pouze v řádně odůvodněných případech ve vazbě na nouzový stav mohou žadatelé žádost podat.

O finálním čerpání kvóty pro novou výsadbu vinic pro rok 2021 budeme informovat.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 9. 3. 2021 – Letos nebyla kvóta pro podání žádosti o novou výsadbu vinic vyčerpána