KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Povolení nové výsadby révy v roce 2021

08/05/21

Pro novou výsadbu vinic však i nadále zůstalo nevyčerpaných 41 hektarů.

Povolení nové výsadby révy v roce 2021

 

5.5.2021 – Tisková zpráva

V letošním výjimečném prodloužení termínu podání žádosti o výsadbu požádalo 17 žadatelů. Těmto ÚKZÚZ povolil osázet celkem 17 hektarů nových vinic. Pro novou výsadbu vinic však i nadále zůstalo nevyčerpaných 41 hektarů.

Pro letošní rok byla kvóta určená pro novou výsadbu révy 180,7 hektarů. ÚKZÚZ přijal v zákonném termínu do 28. 2. 2021 žádosti od 153 žadatelů na celkovou výměru 139,8 hektarů.

S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra ČR prodloužil ÚKZÚZ termín přijímání žádostí o novou výsadbu révy až do 26. 4. 2021. V prodlouženém termínu požádalo o novou výsadbu révy 17 žadatelů na plochu 17,2 hektarů.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé mohou dle platné legislativy svoji žádost o povolení výsadby vzít zpět a této možnosti využili, činí k dnešnímu dni celková plocha povolených nových výsadeb 139,7 hektarů.  41 hektarů z povolené kvóty tak zůstalo stále nevyčerpáno.

Ivana Kršková, tisková mluvčí