KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2021/2022

03/06/21

Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2021.

Příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2021/2022

 

V Praze dne 1. června 2021

Od 1. června 2021, je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2021/2022.

Příjem žádostí pro toto období bude ukončen dne 31. 8. 2021.
Bližší informace jsou k dispozici na odkazu https://www.szif.cz/cs/investice (www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Investice).

Vypracovalo: Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem