KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec

03/11/21

Rádi bychom informovali zájemce, že od 1. listopadu 2021 se Lvovská oblast ocitla v „červené“ zóně.

Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec

 02. 11. 2021


Rádi bychom informovali zájemce, že od 1. listopadu 2021 se Lvovská oblast ocitla v „červené“ zóně, což mj. znamená, že žadatelé o zaměstnaneckou  kartu v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec budou do vízového centra ve Lvově vpuštěni pouze v případě, že předloží očkovací certifikát nebo negativní test (PCR ne starší 72 hodin nebo antigen ne starší 24 hodin). Stejná pravidla platí pro cestování hromadnou dopravou, která ale zatím funguje bez dalších omezení.Tyto skutečnosti velmi pravděpodobně způsobí zvýšení počtu žadatelů, kteří se k podání žádostí nedostaví. Necháváme na zvážení garantů, zda, popř. jakým způsobem tuto informaci předat zaměstnavatelům.

Dle předchozích zkušeností a dosavadního vývoje epidemie na Ukrajině se dá očekávat, že zařazení regionu do „červené“ zóny potrvá několik týdnů. O změně situace Vás budeme obratem informovat.

Při této příležitosti připomínáme, že žadatelé v rámci KZ na Ukrajině dostávají i nyní termíny na podání žádosti v řádu dnů od okamžiku svého zařazení do programu.

Na druhou stranu se GK Lvov v současné době potýká se zvýšeným množstvím neúplných žádostí (většinou chybí výpis z rejstříku trestů), proto znovu důrazně apelujeme na to, aby měli žadatelé svou dokumentaci kompletní už v době svého zařazení, nejpozději pak v době podání žádosti. Podmínky programu obsahují i pasáž o tom, že zaměstnavatelé s více než 50% neúplných žádostí mohou být z programu dočasně vyřazeni.

koncepční oddělení
Vízový odbor
Ministerstvo zahraničních věcí ČR