KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

05/12/21

Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022


V Praze dne 26. listopadu 2021

Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.

Přílohy k žádosti o dotaci 
a) Doklad o jmenování Školním závodem.
b) Smlouva uzavřená mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků, která by měla obsahovat minimálně:

1. obory vzdělání (název a kód) a druh činností, které budou žáci při praktickém vyučování vykonávat,
2. místo konání, časový rozvrh a délka praktického vyučování,
3. doba účinnosti smlouvy,
4. datum a podpisy osob s oprávněním k zastupování školy a Školního závodu, razítka.

Na Portálu Farmáře SZIF naleznou žadatelé Příručku k podání žádosti.
Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 9.E → složka Příručky → zde je k dispozici Příručka pro žadatele pro podání žádosti o dotaci.

Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF  (www.szif.cz)  →  SZIF  POSKYTUJE  → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 9.E.→ KE STAŽENÍ → Příručky.