KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR

27/12/21

Výsledky testování odebraných vzorků následně odhalily první výskyt zlatého žloutnutí révy vinné v ČR na třech lokalitách jižní Moravy.

ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR

  20. 12. 2021


17.12.2021 – Tisková zpráva

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v letošním roce cílený průzkum výskytu nebezpečných chorob révy vinné. Výsledky testování odebraných vzorků následně odhalily první výskyt zlatého žloutnutí révy vinné v ČR na třech lokalitách jižní Moravy.

V roce 2021 se ÚKZÚZ v rámci cíleného průzkumu výskytu  původců nebezpečných chorob révy vinné zaměřil na zjištění rozsahu výskytu fytoplazmy stolburu a komplexu chorob révy (ESCA), které mohou v ČR značně ohrozit pěstování révy vinné.

Zároveň ověřoval výskyt karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (dále jen „zlaté žloutnutí“), bakterie Xylella fastidiosa a některých virů. Součástí průzkumu byl i odchyt a následné testování přenašečů sledovaných patogenů a některých plevelných hostitelských rostlin.

Výsledky testování odebraných vzorků odhalily první výskyt zlatého žloutnutí v ČR na třech lokalitách vinařské oblasti Morava. Tato nejvýznamnější karanténní choroba révy vinné se do ČR rozšířila patrně z Rakouska.

Vzhledem k tomu, že původce zlatého žloutnutí je karanténním škodlivým organismem, připravuje ÚKZÚZ nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření s cílem likvidovat ohniska výskytu a zabránit dalšímu šíření choroby.

V zamořené zóně (dotčená vinice a přilehlé okolí 50 m) bude nařízena likvidace pozitivně testovaných rostlin, pravidelný monitoring přenašeče kříska révového a ošetření rostlin révy vinné proti němu.

V širší nárazníkové okolní zóně bude pravidelně sledován výskyt přenašeče a při jeho výskytu bude aplikováno ošetření révy.

Omezování šíření kříska révového je významným opatřením proti šíření zlatého žloutnutí. Z vinic a jejich okolí budou odstraňovány rostliny, které jsou hostitelé přenašeče, zejména plané rostliny révy, plamének plotní, lísky, olše, pajasany a vrby.

Nařízená opatření ve vymezených území je možné zrušit po dvou letech, pokud v nich již po této době zlaté žloutnutí nebude zjištěno.

Rozsah výskytu zlatého žloutnutí bude ÚKZÚZ zjišťovat v okolí již potvrzených výskytů i v roce 2022 a o výsledcích tohoto vymezovacího průzkumu bude informovat.

Informace o zlatém žloutnutí révy jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ

Ivana Kršková, tisková mluvčí