KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Slavnosti piva F. O. Poupěte 9. – 10. 9. 2022 Brno

02/09/22

Ve dnech 9. – 10. září 2022 se uskuteční již 4. ročník Slavností piva F. O. Poupěte.
Hlavním záměrem této akce je i v letošním roce podpořit pivovarníky na přehlídce, která představí a nabídne návštěvníkům pestrou paletu českých a moravských piv z malých i velkých pivovarů společně s řemeslnými
pivy z minipivovarů. Garanci nad akcí převzalo Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Českomoravský svaz minipivovarů, Regionální agrární komora JMK, akci podporuje také Český svaz pivovarů a sladoven a další
partneři.
Čekají na vás prodejní stánky s pivem, pouliční hudba – flašinetáři, předpoklad hluku dle stanovených norem. Malé podium na Šilingrově nám. – pouliční umělci s místním ozvučením 9. a 10. 9. Od 7.00 do 11.00 hodin příprava akce, 11.00–21.45 hodin prodej, 22.00–23.00 hodin likvidace. 9. 9. v cca 16.00 hodin.
Oficiální zahájení – naražení soudku u sochy F.O. Poupěte za účasti vedení města Brna a MČ Brno-střed.
MÍSTO KONÁNÍ: Šilingrovo nám., Starobrněnská a dvorana Pivovarského domu Poupě
Ochutnávka a prodej výrobků z Farmy Člupy Marefy – vítězný výrobek „Regionální potravina“.

Bližší informace na www.slavnostipivabrno.cz.