KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Komise zveřejnila výzvu k předkládání propagačních programů pro zemědělské produkty

24/01/24

Evropská komise vyhlásila výzvy k předkládání návrhů propagačních pro zemědělské produkty pro rok 2024. Na propagační opatření na vnitřním trhu EU a ve třetích zemích je pro tento rok určeno celkem 176,4 milionů EUR.

Propagační programy schválené v roce 2024 by měly zvýraznit a upřednostnit produkty z udržitelného a ekologického zemědělství EU. Důraz je kladen na programy podporující spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny v rámci vyvážené stravy.

Dalším cílem je zvýšit povědomí o systémech jakosti EU a produktech registrovaných jako chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) a zaručená tradiční specialita (ZTS).

O programy může žádat široká škála subjektů, jako jsou obchodní organizace, organizace producentů a zemědělsko-potravinářské skupiny odpovědné za propagační činnosti. Unie na propagační programy přispívá částkou ve výši 70–85 % celkových nákladů.

Návrhy by měly být předloženy do 14. května 2024 17:00 SEČ (Brusel) prostřednictvím specializovaného portálu Funding & tenders (europa.eu) Komise návrhy posoudí a na podzim oznámí úspěšné žadatele.

Více informací k propagačním opatřením je uvedeno zde: Propagace zemědělských produktů – Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz). Text výzev naleznete v sekci Ke stažení – Legislativa a příručku a pokyny pro předložení programů v sekci Ke stažení – Příručky – Veškeré informace jsou též dostupné na webových stránkách agentury REA Promotion of agricultural products – European Commission (europa.eu)

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Zprávy z MZe