KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přihlaste se do soutěže Regionální potravina !

11/03/24

Vážení výrobci, vážení soutěžící, vyhlašujeme 15. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje. Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 2. 5. 2024 do 12:00 hodin Hodnotitelská komise ve středu 15. 5. 2024 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Food festivalu ve Veselí nad Moravou na Náměstí Míru 14. 9 2024  Cílem soutěží je podpořit malé a […]

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

vyhlašujeme 15. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje.

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 2. 5. 2024 do 12:00 hodin
  • Hodnotitelská komise ve středu 15. 5. 2024
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Food festivalu ve Veselí nad Moravou na Náměstí Míru 14. 9 2024 

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a koordinátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

 U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Pro rok 2024 jsou níže ke stažení formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz

 

Přílohy:

Avízo k vyhlášení soutěže

Důležité termíny a informace pro výrobce 2024

Metodika RP 2024 včetně příloh

Žádost o značku RP – přihláška, Souhlas se zpracováním osobních údajů

Náborové oslovení RP JMK 2024