KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesnictví

19/12/05

Zadávací řízení pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Upozornění pro žadatele o podporu z Operačního programu Zemědělství podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. Zdroj: MZe ČR

06/11/05

Ochrana před požárem v lesích musí být zajištěna jejich vlastníky a uživateli

Ing. Klára Hermanová

Vzhledem k podání rozkladu do rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemůže Ministerstvo zemědělství stále zprostředkovat, tak jako v letech předchozích, tuto službu veřejnosti.

Zařazeno v Ekonomika a politika

26/08/05

Lesní školky budou moci prodávat starší sazenice stromů

Lesní školky budou moci obchodovat až do roku 2015 se semeny a sazenicemi dřevin, které vypěstovaly před přijetím zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin v roce 2003. Zdroj: Hospodářské noviny, 25.08.2005

Zařazeno v Ekonomika a politika

17/12/03

Vyhláška č. 433/2003 Sb.

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Zařazeno v Ekonomika a politika