KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

WWW.traditionalandwild.eu/cz + FACEBOOK

Webové stránky projektu Traditional and wild

07/12/11

Facebook: "Traditional and wild" – Tradiční využívání planých rosltin

Ing. Eva Chromečková

Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro udržení a rozvíjení kulturních tradic a zmírnění ekonomických a společenských nerovností znevýhodněných skupin obyvatelstva ve Střední Evropě.

Webová stránka: "Traditional and wild" – Tradiční využívání planých rostlin

Ing. Eva Chromečková

Cílem projektu "Traditional and wild" – Tradiční využívání planých rostlin je chránit a sdílet mizející kulturní dědictví, zlepšení životní situace sociálně slabyých skupin žijících ve venkovských oblastech Střední Evropy.
Principem partnerství je společnými silami vytvořit strategii výchovy a vzdělávání, která přispěje k oživení kulturních tradic využívání sběru planých rostlin v jednotlivých regionech a posílení místních komunit.

TRADITIONAL AND WILD

Ing. Eva Chromečková

Projekt CENTRAL EUROPE