KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Neúspěšné rozhovory o welfare brojlerů

17/12/06

Rozhovory o schválení návrhu směrnice stanovující minimální standardy pro vykrmovaná kuřata v EU skončily  neúspěchem.

Přerušení rozhovorů způsobilo zejména odmítnutí navržených velmi mírných opatření pro reformu welfare ze strany Francie, Polska, České republiky a Maďarska.
Více než 5 miliard brojlerů ročně vykrmených a poražených v EU zůstane i nadále bez legální ochrany.
Téměř všichni brojleři jsou vykrmováni intenzivním způsobem v bezokenních halách při vysoké hustotě osazení. V jedné hale může být namačkáno až 50 000 kuřat, neexistují žádné legislativní limity.
Hlavní problém z hlediska welfare brojlerů je snaha dosáhnout jatečné hmotnosti v co nejkratší době – přibližně 41 dnů, což je dvakrát rychleji než před 35 lety.
Podle poslední britské studie, provedené u komerčních hejn 5 velkých britských producentů kuřat, uvádí, že  27, 3 % kuřat má mírné nebo vážné problémy s končetinami, které zhoršují jejich schopnost chůze. Každý rok trpí více než 200 milionů brojlerových kuřat poškozením končetin.
Podle odborníků představuje neúspěch rozhovorů ztracenou šanci pro producenty kuřecího masa v EU, aby stanovili zlepšené standardy welfare.
Společnost pro zvířata vyzývá spotřebitele, aby nenakupovali průmyslově vykrmovaná kuřata a  raději nakupovali kuřata z volných nebo ekologických  chovů a dále, aby supermarkety požadovaly u drůbeže s vnitřním chovem vyšší  standardy welfare, hlavně více prostoru a využití pomalu rostoucích linií, u nichž není tak vysoké riziko bolestivých problémů s končetinami jako u rychle rostoucích kuřecích hybridů.
Pro další informace můžete kontaktovat:
Petra Stevensona, hlavního politického poradce CIWF, 0044 + 1750 82321 nebo (mobile) 7765 844623;
nebo: Laurence Stephensona, Média CIWF, 0044 + 1730 236121 nebo 7920 789251.
Compassion in World Farming
Tel: +44 (0) 1730 233 904
+44 (0) 7771 926 005
Fax: +44 (0) 1730 260 791
V České republice:
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2