KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vláda USA povoluje potraviny z klonovaných zvířat

21/03/07

Food and Drug Administration (FDA) v USA rozhodla, že mléko a maso z klonovaných zvířat jsou pro lidskou spotřebu bezpečné.

 Na konci  roku 2006 proběhlo 90denní konzultační období o schválení produktů z klonovaných zvířat a jejich  zařazení do potravního řetězce. Má být rozhodnuto o požadavcích na označování těchto produktů. FDA hodnotila riziko těchto potravin  na základě několik stovek studií, které ukázaly, že maso a mléko z klonovaných krav, prasat a koz jsou pro konzumaci stejně bezpečné  jako srovnatelné produkty z běžně rozmnožovaných zvířat.  
Vzhledem k tomu, že maso a mléko klonovaných zvířat bylo skutečně nerozeznatelné od produktů z běžných zvířat, neukázal se zdravotní důvod pro jejich speciální označování. Klonování ve srovnání s běžným rozmnožováním není pro zvířata žádným zdravotním rizikem.