KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Údržba trvalých travních porostů v marginálních podmínkách

14/05/07

Pozvánka na konferenci, který se koná v úterý 22. května 2007.

Cílem mezinárodní konference je seznámit širokou odbornou zemědělskou veřejnost s možnostmi údržby trvalých travních porostů, s přístupy k jejich údržbě ve vazbě na Územní systém ekologické stability se zaměřením na marginální oblasti a s postupy možného zpracovávání zbytkové biomasy z jejich údržby.
 
Místo konání: Lednice na Moravě; Aula ZF MZLU
 
Pořádá: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU v Brně, Ing. Antonín Jelínek, CSc., antonin.jelinek@vuzt.cz, tel.: 233 022 398
 
Podrobnosti o akci: www.vuzt.cz
 

 

Přihlášky zasílejte do 18. 5. 2007 faxem: +420 233 312 507, e-mailem: helena.jakesova@vuzt.cz nebo poštou na adresu : VÚZT Praha, Odbor 1.40, Drnovská 507, 161 01 Praha 6-Ruzyně.