KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 993/2007

30/08/07

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 993/2007 ze dne 27. srpna 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 993/2007 ze dne 27. srpna 2007, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1973/2004

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003