KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Biozemědělství a geneticky modifikované plodiny – seminář s diskusí

01/10/07

Přísliby a rizika pro udržitelný rozvoj z pohledu různých zájmů a společenských skupin.

v úterý 9. října 2007, od 9 do 15 hodin

Restaurace Mánes, Smetanovo nábřeží 250, Praha 1

Obsahem semináře bude základní informace a diskuse se zúčastněnými odborníky nad těmito otázkami:
Jaké jsou zkušenosti s GMO a ekologickým zemědělstvím ve světě a u nás?
Co přinášejí? Mohou představovat riziko pro lidské zdraví nebo biodiverzitu?
Jak se hodnotí rizika biotechnologií?
Pro jsou ekologické zemědělství a pěstování GMO předmětem sporů ve společnosti? Jak lze tyto spory řešit?
Podporují se GM plodiny, konvenční a ekologické zemědělství navzájem nebo se vylučují?
Mohou vedle sebe koexistovat? Pokud ano, za jakých podmínek?

Semináře se zúčastní:
Ing. Martin Leibl – odborný pracovník Ministerstva zemědělství ČR
zástupce Ministerstva životního prostředí ČR (v jednání)
Doc. RNDr. František Krahulec, CSc. – pracovník Botanického ústavu Akademie věd ČR
RNDr. Magdalena Klimovičová – odborná konzultantka zabývají se GMO a biozemělstvím
Mgr. Tereza Stockelová – doktorandka Fakulty sociálních věd UK a spolupracovnice Sociologického ústavu Akademie věd ČR
MUDr. Miroslav Šuta – koordinátor projektů STUŽ, konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

Seminář je organizován Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v rámci projektu „INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGIÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“

Zde si můžete stáhnout pozvánku a přihlášku na seminář