KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

PROHLÁŠENÍ – PROVOZOVATELE KRMIVÁŘSKÉHO PODNIKU

09/11/07

PROHLÁŠENÍ o plnění podmínek stanovených výše uvedeným nařízením        ve schvalovaných / registrovaných provozech krmivářského podniku

 
Provozovatel krmivářského podniku je povinen podle čl. 18 odst. 3 Nařízení ES 183/2005 nejpozději do 1.1.2008 prohlásit, že plní podmínky stanovené tímto nařízením.
 
Prohlášení předložte odboru krmiv ÚKZÚZ prostřednictvím regionálních oddělení krmiv Kontakty viz www.ukzuz.cz.