KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář pro zemědělce – Břeclav

09/11/12
Ing. Eva Chromečková

Středa 21. 11. 2012

P O Z V Á N K A

 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

 Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kotlářská 53, 602 00 Brno

tel. č.: 549 216 864, mob. 607 612 772,  e-mail: kis@kisjm.cz

a

Ústav zemědělských a ekonomických informací Praha 

 

Vás v rámci projektu

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice

Rady 91/676/EEC (nitrátové směrnice) v České republice

 
zvou na seminář

 

Aktuální informace k nitrátové směrnici od r. 2013

a

Dodržování GAEC 2 a welfare zvířat platných od r. 2013,

 

který se koná

 

21. listopadu 2012 od 9:00 hodin

 

v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 3,
zasedací místnost Městského úřadu Břeclav č. 112

Program semináře:

 

 

 

Téma

Lektor

 

9:00

Zahájení semináře

 

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

 

Plnění GAEC 2 na MEO plochách

RNDr. Jan Dovrtěl

 

Přehled směrnic Rady, ze kterých vycházejí povinné požadavky CC ve welfare zvířat platné od r.2013

 

RNDr. Jan Dovrtěl

 

Diskuse

Přestávka

 

 

Aktuální změny v nařízení vlády k Nitrátové směrnici

 

RNDr. Jan Dovrtěl

13:00

Závěr

 

Součástí akce je prezentace úspěšných výrobků regionálních potravinářských soutěží a jejich výrobců.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

 

 

POZVÁNKA