KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz: Kuřata chovaná na maso

30/10/13

Kurs – kuřata chovaná na maso Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso – pro získání „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“, který je určen pro osoby zodpovědné za kuřata Datum: 6.11.2013 9:00 – 16:30 Místo konání: ČMDU Praha – Dolní Počernice Tématické zaměření akce: Kurs k získání […]

Kurs – kuřata chovaná na maso

Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso – pro získání „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“, který je určen pro osoby zodpovědné za kuřata

Datum: 6.11.2013 9:00 – 16:30
Místo konání:
ČMDU Praha – Dolní Počernice
Tématické zaměření akce: Kurs k získání odborné způsobilosti
Cílová skupina: Osoby odborně způsobilé v chovech kuřat nad 500 ks
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Účelem tohoto kurzu je proškolit chovatele drůbeže podle požadavků zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.208/2004 Sb.o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů a získat tak „osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso“, které bude následně vydáno MZe a rozesíláno poštou školícím střediskem.

Kurs k získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso podle ustanovení § 12d odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Přednášející: Odborníci z Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a z Českomoravské drůbežářské unie.

PROGRAM

8.45 – 8.55 Prezence

8.55 – 9.00 Zahájení ing.D.Tůmová

9.00 – 9.45 Fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu a Welfare ve výkrmu brojlerových kuřat
(Prof. Ing. Eva Tůmová,CSc)

9.45 – 10.30 Praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso
(Ing. Lubor Skalka)

10.30-10.45 Přestávka

10.45- 11.30 Rozpoznání zdravého šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso a jeho onemocnění, poskytování první pomoci kuřatům chovaným na maso
(MVDr .Jiří Dousek, PhD.)

11.30 -12.15 Péče o kuřata chovaná na maso v mimořádných situacích, utrácení a porážka v mimořádných situacích. Praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso při jejich chytání, nakládání a přepravě
(MVDr. Jiří Dousek, PhD.)

12.15 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.45 Právní předpisy upravující ochranu a chov kuřat chovaných na maso
(JUDr. Jana Traplová )

13.45 – 14.30 Vedení doprovodné evidence a dokumentace u kuřat chovaných na maso
(Ing.Vlastislav Machander, PhD.)

14.30-15.15 Preventivní opatření pro biologickou bezpečnost
(MVDr. Jiří Kruml)

15.15.-15.30 Přestávka

15.30.- 16.30 Závěrečný test

16.30 Vyhlášení výsledků testu a zakončení kurzu

Pozvánka s přihláškou

Přímý odkaz na pořadatele akce.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »