KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Integrovaný systém pro sledování sucha – jak můžeme společně zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha v průběhu sezóny

05/12/14

Integrovaný systém pro sledování sucha – jak můžeme společně zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha v průběhu sezóny Agrární komora ČR, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. si Vás dovolují pozvat na pracovní jednání a diskuzi s názvem: „Integrovaný systém pro sledování sucha – jak můžeme […]

Integrovaný systém pro sledování sucha – jak můžeme společně zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha v průběhu sezóny

Agrární komora ČR, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
a Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.
si Vás dovolují pozvat na pracovní jednání a diskuzi s názvem:

„Integrovaný systém pro sledování sucha
– jak můžeme společně zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha v průběhu sezóny“

Jednání se bude konat v pátek 19. 12. 2014, začátek v 9:30 hod.

v Hotelu LIONS NESUCHYNĚ 31, 270 07
(GPS: 50˚10´45.219˝ N     13˚41´25.449˝ E)

Akce je pořádána pod záštitou
prezidenta Agrární komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.
a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D. 

Návrh programu:

 9:00 –  9:30    Prezence
 9:30 –  9:40    Zahájení jednání               

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan AF
Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident AK ČR

 9:40 –  9:45 Představení cíle jednání     

Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident AK ČR

 9:45 –  10:10 Popis metod a výstupů Integrovaného systému pro monitoring sucha

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

10:10 – 10:25 Smysl a přínos zapojení zemědělských podniků do systému sledování průběhu a dopadů sucha – zkušenosti ze sezóny 2014 a změny připravené na rok 2015;

doc. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

10:25 – 10:45 Praktické zkušenosti a připomínky od prvních uživatelů systému pro monitoring sucha
10:45 – 11:15 Diskuse

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 11:45 Od monitoringu sucha k predikci výnosů – možnosti využití družicových dat 

Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

11:45 – 11:55 Sucho v České republice – pozorované a očekávané trendy – Víme, na co je třeba se připravit?
12:55 – 12:05 Generel vodního hospodářství ČR – co by měla přinést 1. Etapa?    

zástupce SPÚ

12:05 – 12:25 Diskuse
12:25 – 12:30 Závěrečné slovo                       

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident AK ČR

Žádáme o nahlášení účasti nejpozději do 12. 12. 2014 na sekretariat@akcr.cz

 

Pozvánka ke stažení

zdroj: Agrární komora České republiky »