KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Den fascinace rostlinami 2015

16/02/15
Mgr. Lenka Vaňková

Základní informace

 

Den fascinace rostlinami 2015 – základní informace

Evropská organizace rostlinné biologie (European Plant Science Organisation, EPSO) sídlící v Bruselu se rozhodla opět uspořádat, na základě úspěchu v letech 2012 a 2013 – akcí se účastnilo 689 organizací z 54 zemí celého světa – den věnovaný rostlinám.

Pod názvem Den fascinace rostlinami (anglicky Fascination of Plants Day) se bude konat 18. května 2015. Účelem této mezinárodní aktivity bude ukázat evropské i světové veřejnosti, že rostliny a jejich výzkum je klíčový pro společnost, zemědělství, životní prostředí a ekonomiku – dnes i v budoucnosti.

Akce ke Dni fascinace rostlinami proběhnou v týdnu od 14. do 20. května 2015. Účast dosud potvrdilo 46 zemí včetně České republiky, jejímž zástupcem v EPSO je RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc (Ústav experimentální botaniky AV ČR), který je zároveň národním koordinátorem akce v České republice.

V těchto zemích se uskuteční řada akcí věnovaných rostlinám, jejich výzkumu a jejich zemědělskému i dalšímu využití. Budou určeny pro veřejnost od předškolních dětí až po seniory. Projekty ke Dni fascinace rostlinami již připravují desítky výzkumných institucí, univerzit, botanických zahrad, muzeí či firem. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách www.plantday12.eu. Program Dne fascinace rostlinami v České republice je nyní připravován. Bude zveřejněn na stránce http://www.plantday12.eu/czech.htm a medializován prostřednictvím tiskových zpráv, osobních kontaktů s médii i jinými způsoby.

Ke dni 25. 1. 2015 oznámil svoji účast např. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Účast dalších organizací je v jednání a předpokládáme, že letošní účast bude vyšší než v roce 2013, kdy se akce účastnilo 30 organizací z ČR.

Velice bych uvítal, kdyby se letos této akce účastnili  i zemědělci  a pomohli nám přesvědčit veřejnost o důležitosti rostlin pro každodenní život každého z nás.

Děkuji
S pozdravem
T. Vaněk