KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Počasí, pojištění PGRLF

29/10/15

Seminář 

POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

Regionální agrární komora Pardubického kraje
a Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí
pořádají odborný seminář POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

Cílem semináře je seznámit představitele zemědělských podniků s problematikou předpovědi počasí, vývoje klimatu, zemědělského pojištění, s aktuální činností PGRLF a se vznikem Fondu nepojistitelných rizik

Termín a místo konání: čtvrtek 5.11.2015, Chata Habřinka 561 14 České Libchavy 171, 50°2’3.915"N, 16°22’20.589"E

PROGRAM SEMINÁŘE:

8.30 – 9.00 Prezence účastníků
9.00 – 9.15 Úvodní slovo

Ing. Leoš Říha, předseda představenstva RAK PA, víceprezident AK ČR

9.15 – 9.55 Modely předpovědí počasí a vývoj klimatu

RNDr. Petr Dvořák , Český hydrometerologický ústav

9.55 – 10.35 Trendy, monitoring a dopady zemědělského sucha

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně a Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

10.35 – 11.05 Aktuality zemědělského pojištění

Ing. Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

11.05 – 11.40 Novinky v likvidaci u zemědělského pojištění

Mgr. Miroslava Fabiánková – krajská obchodní ředitelka pro SME České pojišťovny a.s.

11.40 – 11.55 Přestávka na občerstvení

11.55 – 12.55 Prezentace pojišťoven zabývajících se zemědělským pojištěním

Agra pojišťovna
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
ČSOB pojišťovna

12.55 – 13.30 Aktuální programy PGRLF a Fond těžko pojistitelných rizik

Mgr. Mareček Ondřej – vedoucí úseku podpor PGRLF

13.30 – 14.00 Diskuze, ukončení semináře, oběd

Organizační pokyny a přihláška

Vložné na seminář 250 Kč pro členy AK a ZS Pardubického kraje, pro ostatní 400,- Kč, je splatné při prezenci.
Občerstvení bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. listopadu 2015 na jednu z adres:

Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí
Ing. Smítal František
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 465 553 267
Mobil: 604 205 685
agr.kom.uo@seznam.cz
Agrární komora Chrudim
Ing. Rektorisová Vanda, MSc.
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
Mobil: 774 853 225
info@rakpa.cz
oakcr@chrudim.cz


PŘIHLÁŠKA na seminář „POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF“, 5. 11. 2015 Chata Habřinka,
561 14 České Libchavy 171
Jméno účastníka:……………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………
Adresa:……………………………………………………………………………………
IČO:…………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………

Podpis účastníka:………………………………………………………………….