KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

První ročník Veletrhu udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO bude zaměřen na udržení vody v krajině

08/08/16

První ročník Veletrhu udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO bude zaměřen na udržení vody v krajině Od 11. do 14. května 2017 se bude na brněnském výstavišti konat Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. Tato akce se uskuteční společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, Národní výstavou myslivosti a Mezinárodním veletrhem pro živočišnou […]

První ročník Veletrhu udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO bude zaměřen na udržení vody v krajině

Od 11. do 14. května 2017 se bude na brněnském výstavišti konat Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO. Tato akce se uskuteční společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, Národní výstavou myslivosti a Mezinárodním veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.

NATUR EXPO BRNO je reakcí na klimatické změny a klade si za cíl prezentovat adaptační opatření v zemědělství, lesnictví i běžném životě, která pomohou zmírnit negativní dopady změny klimatu na krajinu a využít nové skutečnosti plynoucí z těchto změn. Možnosti adaptačních opatření budou prezentovat jak partneři, se kterými tento projekt spoluvytváříme, tak komerční subjekty, které nabízejí technologie, materiály a služby, které pomohou i v nadcházejících desetiletích s novými podmínkami udržet život v krajině všem, kteří se o něj starají. Zvýrazněným tématem prvního ročníku je sucho.

21. července proběhlo první zasedání výstavního výboru NATUR EXPO BRNO. Účastníci potvrdili správnost cílů tohoto veletrhu a ze strany partnerů byly přislíbeny prezentace institucí i konkrétních projektů na veletrhu formou výstavních expozic i doprovodných programů.

Veletrh bude zacílen na majitele pozemků – obce, zemědělce, lesníky, kteří mohou na svých pozemcích provádět opatření k udržení vody v krajině. Další cílovou skupinou je veřejnost, které se jednak přiblíží problémy související s nedostatkem vody a jednak představí řešení, která mohou aplikovat jako jednotlivci nebo domácnost – možnosti úspory vody, hospodaření s dešťovou vodou nebo využití šedé vody.
 

Na přípravě veletrhu NATUR EXPO BRNO se podílejí
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Agrointeg, s.r.o. • Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví • Česká zemědělská univerzita v Praze • Mendelova univerzita v Brně • Ministerstvo zemědělství ČR • Ministerstvo životního prostředí ČR • Platforma Zvonečník, z.s. • Program LIFE (Ministerstvo životního prostředí ČR) • Regionální agrární komora Jihomoravského kraje • Sdružení Silvajagd • Sdružení vodohospodářů České republiky z. s. • Státní fond životního prostředí ČR • Státní pozemkový úřad • Úřad zmocněnců vlády (Czech Invest) • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) • Vysoké učení technické v Brně • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. v.v.i. • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Jiří Palupa
Tisk a Public Relations
tel.: +420 541 152 817
jpalupa@bvv.cz
http://www.bvv.cz/natur-expo-brno