KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností ve školním roce 2016/2017

19/09/16

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností – školní rok 2016/2017 Ministerstvo zemědělství vytvořilo vzdělávací program, který účastníkům umožní osvojení si zemědělských vědomostí a některých dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v […]

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností – školní rok 2016/2017

Ministerstvo zemědělství vytvořilo vzdělávací program, který účastníkům umožní osvojení si zemědělských vědomostí a některých dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností ve školním roce 2016/2017 pořádá:

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně