KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Semináře "půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS

30/09/16

Semináře "Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS“. Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,Vás srdečně zvou na semináře pro zemědělskou veřejnost. Seminář je určen pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a […]

Semináře "Půdoochranné technologie vhodné pro plnění podmínek DZES a nástroje pro posouzení erozního ohrožení dílů půdních bloků vedených v LPIS“.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,Vás srdečně zvou na semináře pro zemědělskou veřejnost.

Seminář je určen pro zemědělce, kteří mají své DPB vedeny v LPIS a žádají o platby SAPS a některá opatření Programu rozvoje venkova, jsou povinni dodržovat standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). Péče o půdu je jednou z hlavních oblastí DZES, proto je předmětem nabídky zajištění školení zemědělců v oblasti půdoochranných technologií a jejich využití pro plnění podmínek DZES 5. V rámci školení bude rovněž prezentována Protierozní kalkulačka, která představuje účinný nástroj pro posouzení vhodnosti osevních postupů a správné nastavení protierozní ochrany v souladu se standardem DZES 5. Pro omezení eroze, zadržení vody v krajině a zlepšení vláhových poměrů je důležitý obsah organické hmoty v půdě.

Semináře začínají od 9.00 hodin v

Kraj
Datum
Místo
1
Středočeský
3. 11. 2016
Poštovní 4, 261 01 Příbram V
2
Ústecký
10. 11. 2016
Agrokomplex Bohušovice
3
Olomoucký
16. 11. 2016
Motorest ZD Kokory
4
Jihomoravský
26. 10. 2016
Brno
5
Pardubický
8. 11. 2016
zasedací místnosti v budově OSSZ (bývalého Okresního úřadu) Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
6
Vysočina
5. 10. 2016
zasedací místnosti budovy MZe ČR Pelhřimov, U stínadel 1316, Pelhřimov
7
Zlínský
15. 11. 2016
Uherské Hradiště, Svatoplukova 346